Ryesgade 86, 2100 Kbh Ø
+45 26 67 38 56
info@fysioterapitilborn.dk

Fysioterapeutisk forebyggende undersøgelse

Fysioterapeutisk forebyggende undersøgelse

Fysioterapeutisk forebyggende undersøgelse

Er dit barn 5 uger, 5 måneder, 12 måneder eller 2 år?

 

Så anbefaler Fysioterapitilbørn en fysioterapeutisk forebyggende undersøgelse af dit barns motorik.

Den fysioterapeutiske forebyggende undersøgelse hos Fysioterapitilbørn er særlig tilrettelagt af Christina Haansbæk, børnefysioterapeut gennem 13 år.

Med afsæt i viden om den normale og abnormale udvikling hos børn samt en fysiologisk, biomekanisk og helhedsorienteret tilgang undersøges dit barn grundigt.

I får viden, øvelser og fokusområder med hjem.

Den forebyggende indsats

Alle børn i Danmark får tilbudt syv forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge i løbet af de første 5 leveår – ved 5 uger, 5 mdr., 12 mdr., 2 år, 3 år, 4 år og 5 år.

Hos lægen undersøges det, om barnet er i trivsel, og om det udvikler sig som forventet i forhold til sin alder. Lægen ser også på barnets motoriske færdigheder, men da lægeundersøgelsen fokuserer på mange områder hos barnet, vil den motoriske del naturligt være en grovmasket screening.

Som supplement til de forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge tilbyder Fysioterapitilbørn en grundig undersøgelse af dit barns motoriske færdigheder.

En god motorik har stor indflydelse på dit barns velvære, livskvalitet og udvikling. En velfungerende motorik afhjælper problemer som kranieskævhed, ”banan-form”, fladt baghoved, tågang samt sen motorisk udvikling hos babyer og småbørn.

Hos de større børn og unge har en god motorik og kropsbevidsthed en positiv indvirkning på den enkeltes indlæringsevne og sociale relationer. Både i barndommen såvel som i voksenlivet.

En god motorik gavner barnets selvværd gennem hele livet. Derfor er en fysioterapeutisk børneundersøgelse en livslang investering i dit barns generelle trivsel.

Dit barns alder

Fysioterapitilbørn anbefaler en fysioterapeutisk forebyggende undersøgelse når dit barn er:

  • 5 uger – her vil der blandt andet være særlig fokus på dit barns kranie, om der er en favoritside, om der er fri bevægelighed i kroppen, den maveliggende stilling, reaktion på sansestimuli, hovedkontrol, øjenkontakt.
  • 5 mdr. – her vil der blandt andet være særlig fokus på om barnet ruller, hvordan det ligger på maven, armenes stilling i maveliggende, inddragelse af arme, siddende stilling, reflekser.
  • 12 mdr. – her vil der blandt andet være særlig fokus på muskeltonus, motoriske overgange fra rygliggende til stående, den stående stilling, reflekser.
  • 2 år – her vil der blandt andet være særlig fokus på balance, sammensatte bevægelser, løb, hop, finmotorik.

Ved 3, 4 og 5 års-alderen vil der udover fokus på den grovmotoriske udvikling også være fokus på den finmotoriske udvikling. Dernæst vil der være fokus på barnets selvhjulpenhed samt barnets evne til at regulere sig selv.

Du er velkommen til at booke dit barns forebyggende motoriske børneundersøgelser i god tid. Det kan være en ide at få besøget ind i kalenderen i forlængelse af helbredsundersøgelsen hos egen læge.

Book tid nu

 

Kilder:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Boern-og-bevaegelse-i-dagtilbud.ashx?la=da&hash=CC1B58644B514914BC270CBDD3EAF8A2691D4E17

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/undersoegelser/boerneundersoegelser/