Ryesgade 86, 2100 Kbh Ø
+45 26 67 38 56
info@fysioterapitilborn.dk

Kategori: Nyt

Update vedr. COVID-19

Fra mandag d. 27/4 åbner FysioterapiTilbørn gradvist for fysiske konsultationer. I følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan fysioterapiklinikker som udgangspunkt øge aktiviteten frem til vanligt niveau af alle vanlige funktioner, forudsat at de smitteforebyggende tiltag sikres.  Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat at telefon- og videokonsultationer er primære konsultationsform i det omfang det er muligt og kan konsultationen udsættes uden …

Fysioterapeutisk forebyggende undersøgelse

Fysioterapeutisk forebyggende undersøgelse

Er dit barn 5 uger, 5 måneder, 12 måneder eller 2 år?   Så anbefaler Fysioterapitilbørn en fysioterapeutisk forebyggende undersøgelse af dit barns motorik. Den fysioterapeutiske forebyggende undersøgelse hos Fysioterapitilbørn er særlig tilrettelagt af Christina Haansbæk, børnefysioterapeut gennem 13 år. Med afsæt i viden om den normale og abnormale udvikling hos børn samt en fysiologisk, biomekanisk og …

Gratis pjecer

Gratis pjecer med gode råd og tips

Gratis pjecer: Her finder du pdf’er lige til at downloade og printe. Gode råd til indkøb af sko til hypermobile børn og børn som er motorisk forsinkede. Mangler du lidt viden og gode råd om at lege på maven med henblik på at forebygge skævt kranie hos din baby, kan du også finde en gratis …