Ryesgade 86, 2100 Kbh Ø
+45 26 67 38 56
info@fysioterapitilborn.dk

Kategori: Nyt

Update vedr. COVID-19

Fra mandag d. 27/4 åbner FysioterapiTilbørn gradvist for fysiske konsultationer. I følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan fysioterapiklinikker som udgangspunkt øge aktiviteten frem til vanligt niveau af alle vanlige funktioner, forudsat at de smitteforebyggende tiltag sikres.  Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat at telefon- og videokonsultationer er primære konsultationsform i det omfang det er muligt og kan konsultationen udsættes uden …

Fysioterapeutisk forebyggende undersøgelse

Fysioterapeutisk forebyggende undersøgelse

Er dit barn 5 uger, 5 måneder, 12 måneder eller 2 år?   Så anbefaler Fysioterapitilbørn en fysioterapeutisk forebyggende undersøgelse af dit barns motorik. Den fysioterapeutiske forebyggende undersøgelse hos Fysioterapitilbørn er særlig tilrettelagt af Christina Haansbæk, børnefysioterapeut gennem 13 år. Med afsæt i viden om den normale og abnormale udvikling hos børn samt en fysiologisk, biomekanisk og …

Gratis pjecer