Ryesgade 86, 2100 Kbh Ø
+45 26 67 38 56
info@fysioterapitilborn.dk

Praktisk info og priser

Praktisk info

 

Priser

Inkl. ubegrænset mulighed for at stille spørgsmål vedrørende dit barn pr. mail/sms

 

Individuel konsultation  – der afsættes 1 time
Kr. 750,-
Hjemmebesøg – der afsættes 1 time
Kr. 850,-
Børneundersøgelse – Fysioterapeutisk forebyggende undersøgelse
Kr. 750,-
Kort konsultation – efter aftale og på baggrund af individuel vurdering af fysioterapeut – 20 min.
Kr. 350,-
Institutionsbesøg – der afsættes 1 time
Kr. 850,-
Fysioterapeutisk skriftligt notat
Kr. 500,-
Motorisk testning – M-ABC og AIMS
Kr. 1.100,-
Re-tapening med Kinesio-tape
Kr. 50,-
Undervisning, oplæg, foredrag
Efter aftale

 

Sted

I november 2019 åbnede klinikken i Ryesgade 86, 2100 Kbh Ø. En stor, lys klinik indrettet til fysioterapi til børn.

Jeg kommer fortsat på hjemmebesøg og dækker Nordsjælland samt Storkøbenhavn.

Det også muligt at lave en aftale i dit barns institution i forbindelse med træning, observation eller undersøgelse.

Tilskud fra Sygeforsikringen “danmark”

Sygeforsikring "danmark"

 

 

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen “danmark” kan du få tilskud, når du er patient hos mig.
Det er ikke nødvendigt med en lægehenvisning. Jeg indberetter gerne for jer.

 

Tilskud fra øvrige private sundhedsforsikringer:

Hvis du har tegnet en privat sundhedsforsikring dækker dit forsikringsselskab ofte behandlinger hos mig.

Tilskud fra den offentlige sygesikring

Der ydes ikke støtte fra den offentlige sygesikring, da jeg har specialiseret mig i fysioterapi til børn og udelukkende arbejder inden for dette fagområde. Du behøver derfor ikke en henvisning fra din læge.

Betaling

Faktura sendes pr. mail efter konsultationen.
Betaling foregår via MobilePay eller bankoverførsel senest 8 dage efter konsultationen.

Afbud

Eventuelt afbud meldes senest 24 timer før det aftalte tidspunkt for konsultationen på telefon, sms eller mail.
Ved akut opstået sygdom, kontakt mig da venligst hurtigst muligt.
Udeblivelse eller for sent afbud faktureres med kr. 250,-. Træffes ingen hjemme på aftalte adresse ved aftalt hjemmebesøg faktureres fuld pris svarende til. kr. 850,-.

 

FAQ

Hvorfor tilbyder du at komme hjem til os?

Som noget særligt kører jeg hjem til jer på hjemmebesøg: det er nemt for jer som børnefamilie. Hjemme hos jer er jeres barn i trygge og vante omgivelser. Det har stor betydning, når dit barn skal undersøges og observeres. Ud over hensynet til barnet, får I også den bedste vejledning og hjælp, når jeg kan se, hvilke muligheder barnet har for bevægelse og stimulation i de rammer, I bor og lever i.

Hvorfor kan vi ikke få tilskud fra den offentlige sygesikring hos dig?

Da jeg brænder for det fysioterapeutiske arbejde med børn, arbejder jeg udelukkende med denne målgruppe. Har man som fysioterapeut overenskomst med den offentlige sygesikring, kan man ikke udvælge specifikke målgrupper, man udelukkende vil arbejde med. Derfor har jeg valgt at drive min virksomhed uden overenskomst med den offentlige sygesikring for at kunne fokusere på børneområdet.

Hvordan foregår en konsultation hos dig?

En konsultation med et barn på 2 – 3 år kan for eksempel forløbe på følgende måde:

Forældrene og jeg starter med at tale om årsagen til, at I har henvendt jer. Mens vi taler sammen, har barnet mulighed for at se mig lidt an og falde til ro med, at jeg er i jeres hjem. Efterfølgende vil vi finde et område i huset – på gulvet – hvor barnet har nogle legesager eller et legetæppe. Mens jeg leger med barnet, observerer jeg barnets bevægelser og færdigheder. Jeg vil måske bede forældrene om at deltage, så jeg kan se barnet i forskellige situationer og udgangsstillinger. Efterfølgende vil jeg undersøge barnets led, muskler, bevægelighed. Undersøgelsen vil udmunde i konkrete tiltag omkring barnet, råd og vejledning, fokusområder mm.